Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůProhlášení zastupitelky Jitky Limberkové k nestandardnímu odvolání z funkce starostky obce

Vážení lhotečtí spoluobčané,

jelikož se množí dotazy, co se to na naší „radnici“ událo a děje, rozhodla jsem se poskytnout Vám informace o tomto dění formou svého prohlášení.

Úvodem si dovolím v krátkosti shrnout své dosavadní působení ve lhotecké komunální politice, potažmo v zastupitelstvu obce. Ač nejsem lhotecká rodačka, přirostla mně Lhotka nad Labem natolik k srdci, že jsem se rozhodla v roce 2010 kandidovat ve volbách do zastupitelstva obce. O hlasy voličů jsem se ucházela na kandidátce společně s kolegy Radkou Benešovou, Ladislavem Gabrielem, Jaroslavem Kopejtkem, Romanem Krchem, Marií Marčaníkovou, Marcelem Metayerem, Filipem Pytlounem a Jiřinou Schinglerovou. Sama jsem byla překvapena, že hned napoprvé jsem obdržela důvěru od voličů a ve funkčním období 2010-2014 jsem vykonávala funkci místostarostky obce.

Jelikož od rozdělané práce se neutíká a práce pro obec a její občany mě baví, rozhodla jsem se kandidovat i ve volbách v roce 2014. O hlasy voličů jsme se ucházeli pod již vyprofilovaným názvem našeho volebního uskupení Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Lhotku, kdy tak říkajíc náš stabilní základ – já, Radka Benešová, Ladislav Gabriel, Jaroslav Kopejtko, Roman Krch – doplnil Jiří Procházka a Marcela Metayera, který přeběhl k jiné „straně“, nahradil Josef Nedorost. Z výsledků voleb jsem byla opět velmi překvapena, když jsem od voličů obdržela nejvíce hlasů. Vzhledem k této skutečnosti jsem vykonávala do 13. 6. 2016 funkci starostky obce.

Ano, bylo to pondělí 13. 6. 2016, které by se s trochou nadsázky dalo nazvat Černým pondělím pro Lhotku nad Labem, po vzoru Černého pátku na newyorské burze. Avšak s tím rozdílem, že v Americe předcházely Černému pátku v říjnu 1929 varovné signály již na jaře toho roku. Já jsem ale žádné signály neobdržela, natož varovné, a z funkce starostky jsem byla v pondělí 13. 6. 2016 na zasedání zastupitelstva obce odejita formou puče, bez udání důvodu! Mluvčím pučistů byl zastupitel Marcel Metayer, který před schválením programu zasedání navrhl na poslední chvíli tento program doplnit o bod odvolání starostky a zařadit ho k projednání jako první. Zastupitelé-pučisté ve složení Marcel Metayer, Martin Švarc, Martin Toušek a Miloslav Toušek rozšíření programu odhlasovali a následně odhlasovali i mé odvolání z funkce starostky a novým starostou zvolili zastupitele Josefa Nedorosta.

Právě pučisty dosazený starosta Josef Nedorost se klidně a bez skrupulí účastnil osobních jednání, kde plánovali moje sesazení z funkce, což sám potvrdil, a mě, svoji „stranickou“ kolegyni, ani v nejmenším nevaroval, že se proti mé osobě něco chystá, ale naopak jednal podle předem připraveného scénáře.

Indicie ukazují, že zastupitel Josef Nedorost byl nejslabším článkem našeho sdružení, jehož touhu po funkci a bezcharakternost pučisté využili a on ukojením svého ega zradil kolegy z vlastního volebního sdružení a přeběhl na jinou stranu.

Ve snaze poškodit mě používají metody, které by se daly přirovnat k šikaně. Nedostávám např. pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, fakta, která fyzicky dokládám, popírají, apod.

Domnívám se, že za šest let působení na obecním úřadu mám dostatek znalostí a zkušeností, které jsem mohla využít ve prospěch obce.

V letošním roce jsem pro obec ve formě čtyř dotací a příspěvků dokázala získat cca 1 mil. Kč a další pátá dotace je ve schvalovacím řízení. Pokud i tato vyjde, bude výše mnou získaných finančních prostředků pro obec necelé cca 2 mil. Kč. Přitom z rozpočtových daní obec ročně pro svou činnost získává průměrně cca 3,5 mil. Kč.

Troufám si tedy tvrdit, že moje práce pro obec byla maximálně efektivní a prospěšná. Proč jsem tedy byla odejita? Že by za dobře odvedenou práci pro obec?

Nakonec se mě snaží, rovněž bezdůvodně, odvolat i z funkce určeného zastupitele pro pořízení územního plánu obce, a to i přesto, že mám v této oblasti, na rozdíl od ostatních, prokazatelně největší zkušenosti a znalosti!

Ano, byla jsem z funkce starostky odstraněna z čistě účelových důvodů, a všechny by se daly shrnout do jedné formulace - osobní zájmy některých občanů a zastupitelů. Objektivní důvod, který by moje odvolání ospravedlňoval, neexistuje. O tom svědčí také skutečnost, že jak výbor finanční, tak i výbor kontrolní, jehož předsedou byl zastupitel Josef Nedorost, nezaznamenaly jedinou připomínku k mé činnosti, která by mohla zavdat příčinu k mému odvolání. Prostě jsem patrně byla nepohodlná některým zájmovým skupinám, a tak si do funkce starosty dosadily člověka tvárného jejich potřebám. A to zcela bez ohledu na vůli občanů-voličů, kterou tito vyjádřili ve volbách!

O tom, že v případě mého odvolání z funkce starostky nešlo o čestné jednání svědčí i fakt, že mně novým vedením nebylo za můj šestiletý přínos pro obec ani poděkováno. Poděkování za odvedenou práci přitom bývá mezi slušnými lidmi samozřejmostí.

Zastupitelé byli několikrát i občany na posledním, tedy sedmnáctém, zasedání zastupitelstva obce vyzváni k předčasným volbám, které však zastupitelé-pučisté odmítli se slovy, že by to poškodilo obec a že si to chtějí také zkusit. Nemaskují těmito slovy obavu z předčasných voleb? Vždyť oni si to vlastně chtějí jenom vyzkoušet. Kolik času potřebují na vyzkoušení? Jsou vůbec obec a obecní úřad vhodnou půdou pro experimentování?

Děkuji všem spoluobčanům, kteří se nebáli mi veřejně vyjádřit svoji podporu a rovněž děkuji za všechny květiny, které jsem od Vás obdržela. Vaší podpory si velmi vážím, je pro mě zavazující a tímto Vám slibuji, že i nadále, byť z pozice řadové zastupitelky, budu hájit zájmy obce.

Mojí, zatím poslední, službou pro Vás občany, je vymalování vnitřních stěn autobusové čekárny, které Vám slibuji již od loňského podzimu a ke kterému se děti a paní učitelky z mateřské školy v Malých Žernosekách, vzhledem k jejich nabitému programu, dostaly až nyní, před prázdninami.

Přeji Vám krásné a ničím nerušené léto.