Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůInformační dopis opozičních zastupitelů (IDOZ) ZO Lhotka nad Labem – 27. června 2018

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (133 kB)

Vážení lhotečtí spoluobčané, sousedé,

jak jistě všichni víte, byla na jaře roku 2014 dokončena rekonstrukce přízemí obecní budovy č.p. 22, kde se nacházejí prostory pro prodejnu potravin a hospodu. Provedenou rekonstrukcí došlo ke zmenšení prostoru prodejny (momentálně nefunkční – bez nájemce) a k výraznému zvětšení prostoru hospody. Nutnost rozšíření prostoru hospody zdůvodňovali někteří zastupitelé tím, že je žádoucí rozšířit hospodu, aby se v ní daly konat kulturně-společenské akce. Rekonstrukce byla hrazena z obecních finančních prostředků, celková částka na jeji realizaci činila 1 231 427,28 Kč, přičemž samotná rekonstrukce hospody – zahrnující zejména rozšíření jejího prostoru – stála naši obec téměř 1 milion korun.

Jednou z prvních oficiálních kulturně-společenských akcí, neřkuli akcí vůbec první, v naší nově zrekonstruované hospodě bylo tak zvané Setkání lhoteckých seniorů, které uspořádala obec za organizace tehdejší starostky Jitky Limberkové dne 19. 6. 2014. Účast lhoteckých dříve narozených občanů byla vysoká, přišli i ti, kteří se této akce pořádané v předchozích letech v Malých Žernosekách nezúčastňovali. Tím byl dán základ pro využívání naší zrekonstruované hospody ke kulturně-společenským akcím a k nové tradici setkávání lhoteckých seniorů na domácí půdě (ve vlastním prostředí). Této obnovené tradice se naši dříve narození spoluobčané zúčastňovali v hojném počtu, aniž by je někdo musel přemlouvat k účasti jako nyní údajně např. pan Marcel Metayer, a při chutném občerstvení a výborné živé muzice se bavili až do pozdních večerních hodin. Tato krásná a oblíbená tradice však neměla dlouhého trvání. Bohužel. Poslední ročník této akce ještě stihla v červnu 2016 zorganizovat zastupitelka Jitka Limberková krátce po jejím pučisty zorganizovaném a dodnes neodůvodněném sesazení z funkce starostky obce. Avšak poté, co byl po červnovém puči v roce 2016 do funkce starosty nikoliv z vůle občanů, ale ze zvůle čtyř zastupitelů dosazen pan Josef Nedorost, bylo konání této lhoteckými seniory oblíbené akce v naší obci zrušeno a rádoby starosta Josef Nedorost spolu s místostarostou Marcelem Metayerem zcela nesmyslně navrátili od roku 2017 její konání do Malých Žernosek! Ono totiž zorganizování setkání seniorů zabere určitý čas, který tito dva pánové zdá se obětovat nechtějí, za to jim občané nestojí, vždyť sousední obec tu práci udělá za ně! Myslíme si, že každý rozumně smýšlející občan naší obce si tak musí položit zásadní otázku:

Proč Josef Nedorost a Marcel Metayer zrušili konání obnovené a oblíbené tradice setkávání lhoteckých seniorů v nově zrekonstruované hospodě naší obce a nepokračují tak v alespoň částečném zhodnocování nemalých finančních prostředků, které obec do rekonstrukce naší hospody investovala?!

Jelikož se výše ročního rozpočtu naší obce pohybuje okolo pouhých 5 mil. Kč, není jeden milion korun investovaný do rekonstrukce hospody vskutku zanedbatelnou částkou. Povinností každého představitele obce, tedy každého zastupitele, je účelně se starat o obecní majetek a nakládat s finančními prostředky obce péčí řádného hospodáře. Nepořádáním setkávání lhoteckých seniorů v naší zrekonstruované hospodě a přesunutím této akce do Malých Žernosek tak pánové Josef Nedorost a Marcel Metayer rozhodně účelně nepečují o obecní majetek a nenakládají s finančními prostředky obce péčí řádného hospodáře. Pánové Josef Nedorost a Marcel Metayer se nechovají jako představitelé obce, kterým skutečně záleží na naší obci a jejích občanech, nýbrž se chovají spíše jako lokajové maložernoseckého starosty Lišky! U pana Josefa Nedorosta to nepřekvapuje, ten nikdy nebyl a nikdy nebude lhoteckým patriotem, ale překvapující je jednání pana Marcela Metayera, který se rád prezentuje jako lhotecký patriot, avšak skutečný lhotecký patriot by nedovolil, aby se konání úspěšné tradice setkávání lhoteckých seniorů přesunulo z naší nově zrekonstruované hospody do Malých Žernosek, navíc, když sám také zastával názor, že když se do rekonstrukce naší hospody investovaly nemalé peníze, měla by se využívat k pořádání akcí. Lhotečtí senioři by se tak měli zeptat pana Marcela Metayera, proč je nyní nahání do Malých Žernosek! Skutečný obecní patriotismus totiž není jenom o nošení kšiltovky s obecním znakem, ale o skutečném konání pro obec a její občany!