Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůPodali jsme návrh na zlepšení života seniorů v obci Lhotka nad Labem – doprava za nákupy a k lékaři

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (756.5 kB)

V naší obci se potýkáme s problémem, který trápí většinu malých obcí, a to je absence obchodu. Tento problém nejvíce doléhá na naše dříve narozené spoluobčany – seniory, kteří jsou tak nuceni vydávat se za nákupy do okolních obcí a pro mnohé z nich toto cestování představuje poměrně náročný výkon. Zvlášť potom s pořízeným nákupem zpět domů.

Jelikož nás tento problém nenechává chadnými, podali jsme na 25. zasedání zastupitelstva obce, respektive na jeho pokračování dne 7. 6. 2017, návrh na řešení zajištění dopravy seniorů nejenom za nákupy, ale i k lékaři.

Návrh na zlepšení života seniorů v obci Lhotka nad Labem – doprava za nákupy a k lékaři

Návrh č.: LK-ZO-1/2017

Předkladatelé návrhu:
Jitka Limberková, členka ZO Lhotka nad Labem
Roman Krch, člen ZO Lhotka nad Labem

Datum doručení návrhu ZO: 7. 6. 2017

Celkový počet stran: 1

Předkládáme tímto Zastupitelstvu obce Lhotka nad Labem návrh na zlepšení života seniorů naší obce s požadavkem projednání na 26. zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem. Tento návrh odůvodňujeme skutečností, že v naší obci není dlouhodobě obchod,  ve kterém by si senioři mohli nakoupit byť základní potraviny a pro mnohé ze seniorů je v důsledku jejich snížené mobility obtížné dopravovat se za nákupy a k lékaři do okolních obcí. Vzhledem k těmto skutečnostem navrhujeme projednat a následně zrealizovat jednu z námi navržených možností:

  1. Zakoupit na základě průzkumu trhu ojetý obecní dopravní prostředek vhodný pro dopravu seniorů za nákupy a k lékaři, tak jak to již ústně navrhovala zastupitelka Jitka Limberková během svého působení ve funkci starostky obce.
  2. Provést průzkum variant, na základě kterého by bylo vypsáno výběrové řízení nebo poptávkové řízení a následně, dle výsledků, obcí uzavřena smlouva s poskytovatelem služby na zajištění dopravy seniorů za nákupy a k lékaři, např. na bázi projektu NOVODOBÁ SANITKA, jehož služby někteří ze seniorů naší obce již využívají.
  3. Provést průzkum variant, na základě kterého by bylo vypsáno výběrové řízení nebo poptávkové řízení a následně, dle výsledků, obcí uzavřena smlouva na krátkodobé účelové pronájmy vozidla vhodného k zajištění dopravy seniorů za nákupy a k lékaři.

Věříme, že zastupitelstvo obce náš návrh v požadovaném termínu, tedy na svém 26. zasedání, projedná a některé námi navrhované řešení schválí, neboť jeho akceptací by došlo ke zlepšení života seniorů v naší obci.

Ve Lhotce nad Labem dne 7. 6. 2017