Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůŽádost opozičních zastupitelů o zajištění účasti účetní na 25. zasedání ZO Lhotka nad Labem

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 jsme za účelem zajištění odborné konzultace při projednávání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2017 požádali o účast účetní obce Aleny Cestrové na 25. zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem.

 

Žádost – 25. zasedání ZO
Datum: 2017-05-25 21:55
Odesílatel: info@volbaprolhotku.cz
Adresát: Podatelna <podatelna@lhotkanadlabem.cz>
Kopie: Obec <obec@lhotkanadlabem.cz>

 

Pane Josefe Nedoroste,

žádáme Vás tímto, aby účetní obce paní Alena Cestrová byla přítomna jednání 25. zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem konaného dne 31. 5. 2017, a to za účelem seznámení zastupitelstva obce a zasedání přítomné veřejnosti s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2017, jehož projednání je na programu předmětného zasedání. Zastupitelé mají plné právo být seznámeni s projednávanou problematikou odbornou osobou, kterou by v našem případě měla být právě účetní obce paní Alena Cestrová, jež má přípravu rozpočtových opatření ve své pracovní náplni a je za tuto činnost měsíčně placena z rozpočtu naší obce. Věříme, že toto právo zastupitelům obce nechcete odepřít.
Navíc, přítomnost účetní obce na zasedání, na kterém bude předkládán k projednání návrh rozpočtového opatření, za který je odpovědná, je jistě i v zájmu paní Aleny Cestrové.

S pozdravem,

Jitka Limberková
Roman Krch
členové ZO Lhotka nad Labem